1. Topkwaliteit

De Belgische vlees- en vleeswarensector hoort bij de wereldtop en gaat verder in haar kwaliteitsnormen dan die in de meeste andere landen. In België hebben we nu eenmaal een lange traditie op dit vlak. Consumenten eisen daarom kwaliteitsvlees van eigen bodem.

2. Langere versheid

Vlees van eigen bodem moet minder lang worden vervoerd en kan dus veel verser worden verkocht dan vlees dat vanuit het buitenland moet worden geïmporteerd.

3. Veiligheid

Voedselveiligheid is een zeer belangrijk focuspunt voor alle vleesproducten en andere voedingswaren die in België worden geproduceerd en verkocht. Door te kiezen voor een Belgisch stuk vlees ben je dus zeker dat je voedsel voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

4. Traceerbaarheid en transparantie

Belgisch vlees is zeer makkelijk traceerbaar tot bij de bron. Op die manier is er steeds transparantie over de herkomst van je stuk vlees, en over de processen die daar zijn gebruikt.

5. Respect voor dierenwelzijn

Sommige Belgische supermarkten hanteren zeer strenge regels op het vlak van dierenwelzijn. Alle dieren moeten volgens specifieke methoden worden behandeld en geslacht, zonder onnodig dierenleed. Zo ontving een Duits-Belgische discountsupermarkt zelfs de ‘Corporate4Animals’-prijs voor haar bijzondere inspanningen op het vlak van dierenwelzijn, omdat ze o.a. enkel vlees van ongecastreerde varkens en parkkonijnen verkoopt en de verkoop van kooi-eieren heeft geband.

6. Duurzaamheid

Een directe en lokale aanlevering van vlees beperkt de ecologische voetafdruk van het transport. Bovendien eisen sommige vooruitstrevende supermarkten dat Belgische boeren ook in hun processen aan heel wat duurzaamheidseisen voldoen.

7. Lokale economie

Door te kiezen voor vlees van eigen bodem steun je de lokale boeren rechtstreeks. Dit is positief voor de lokale economie én laat hen toe om nog meer investeringen te doen die de kwaliteit verder verhogen.

8. Kwaliteitslabels

In sommige Belgische supermarkten kan je op de vleeswaren kwaliteits- en duurzaamheidslabels vinden die de garantie geven dat het vlees aan zeer strenge eisen voldoet. Deze labels zijn steeds zichtbaar op de verpakking en kunnen dus gemakkelijk worden herkend.

9. Certificaten

Belgische vlees- en vleeswarenleveranciers moeten over bepaalde certificaten beschikken die door onafhankelijke bureaus worden uitgereikt, vooraleer ze met bepaalde supermarkten mogen samenwerken.

10. Strenge controles

Een beperkte groep van Belgische supermarkten controleert zijn lokale leveranciers zowel aangekondigd als onaangekondigd op hun interne processen. Daarbovenop voeren ze zeer regelmatig doorgedreven testen uit op de vleesproducten, vooraleer die in de winkel komen te liggen. Het gaat hierbij om o.a. nutritionele waarden alsook DNA-analyses.