Vlaams

Producenten van typisch Vlaamse delicatessen kunnen hun product laten erkennen bij het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Zij bepalen met vijf criteria of een product voortaan als erkend traditioneel streekproduct gepromoot kan worden. Hiervoor moet een lekkernij bereid zijn met streekeigen grondstoffen en, door de lokale bevolking aanvaard worden als streekeigen product, vervaardigd zijn naar ambachtelijke wijze en volgens de streektraditie, bereid worden in de streek van oorsprong en minimaal 25 jaar bestaan.

Europees

Vlaamse streekproducten kunnen ook op Europees niveau erkend worden. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten producten. Producten met een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) worden zowel geproduceerd, verwerkt als bereid in een bepaald geografisch gebied. Voor het label Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) ligt de nadruk op de faam in de streek en volstaat het dat de productie of de verwerking of de bereiding plaatsvindt in de streek. De Gegarandeerde Traditionele Specialiteiten (GTS), ten slotte, plaatst producten met een traditionele en unieke samenstelling of productiemethode in de aandacht.