Hoewel je ze vaak niet ziet – slechts 1 tot 5% van de vlooienpopulatie kan je met het blote oog gemakkelijk zien - zijn vlooien de grootste groep ectoparasieten van honden en katten wereldwijd. In sommige Europese landen zit zelfs bijna de helft van de huisdieren opgescheept met vlooien. Hoewel mensen geen drager kunnen zijn van vlooien, kunnen we er wel door gebeten worden. Naast de allergische reacties die vlooien veroorzaken, zoals huidirritatie en jeuk, zijn ze ook verspreiders van ziekten en parasieten zoals de kattenkrabziekte en hondenlintworm.

Integrated Pest Management

De laatste jaren heeft er een stijging plaatsgevonden van het aantal vlooienbestrijdende middelen, maar het gewenste effect blijft vaak nog uit. Één van de grootste redenen waarom je na een vlooienbestrijding toch weer nieuwe beestjes terugvindt, is een onvolledige of nalatige behandeling. Volgens een recente publicatie* is een Integrated Pest Management noodzakelijk als je de hele vlooienpopulatie wil doden. Daarnaast moet de geschikte behandeling juist toegediend en begrepen worden door jou, de behandelaar. Zo is de behandeling het meest doeltreffend en treedt er geen resistentie op.

Het leven van een vlo

Om te beginnen is het belangrijk om de levenscyclus van een vlo te verstaan. Vlooien spenderen bijna hun hele leven op dezelfde gastheer. Een volwassen vlo zit zo’n drie weken op je huisdier en voedt zich meerdere keren per dag met diens bloed. Ongeveer 36 uur nadat een vrouwtjesvlo het dier gebeten heeft, legt ze eitjes. Deze vallen van je huisdier af en komen overal in de leefomgeving terecht. De eitjes worden larven en gaan zich verplaatsen naar donkere plaatsen.

Door de hoge temperatuur en vochtigheidsgraad in het nest van je huisdier, en de aanwezigheid van opgedroogd bloed in oude vlooienfecaliën, vormt dit nest een perfecte broeihaard voor de beestjes. De larven ontwikkelen zich tot volwassen vlooien in cocons. Dit stadium vormt het grootste probleem, in de cocon is de vlo immuun voor alle insecticiden. Eenmaal uit de cocon moeten de vlooien zo snel mogelijk een gastheer vinden om zich te voeden, zo niet gaan ze dood. Ze bespringen je huisdier, of jou

Effectieve kuur

Belangrijk is dat tijdens de bestrijding de verschillende fasen van het leven van de vlo in gedachten worden gehouden. Je wilt niet alleen de volwassen vlooien verwijderen, maar ook de 95% onvolwassen exemplaren. Doordat de vlooien in de cocon bestand zijn tegen bestrijdingsmiddelen, is het noodzakelijk hen eerst te laten ontpoppen en dan pas te doden op een met een insecticide behandeld dier. Een effectieve kuur om een vlooienpopulatie onder controle te krijgen kan daarom wel tot zes maanden duren. Geduld hebben is de boodschap.

Een Integrated Pest Management bestaat uit de combinatie van een chemische bestrijding van de parasieten gekoppeld aan mechanische maatregelen in de omgeving. Het gebruik van een combinatie van twee soorten medicijnen wordt geadviseerd: Conventionele Neurotoxische Insecticiden en Insect Groeiregulatoren (IGR’s). De insecticiden vallen het zenuwsysteem van de volwassen vlo aan en zorgen ervoor dat zij uiteindelijk sterven. IGR’s doelen dan weer op het premature stadium van de vlo.

De eitjes en larven zullen zich niet meer volledig kunnen ontwikkelen, waardoor de vlooienpopulatie geleidelijk aan zal sterven. Gebruik je enkel één van deze twee insecticiden, dan is de kans groot dat de vlooienpopulatie niet volledig sterft en zichzelf nog steeds voortplant.

Respecteer de bijsluiter
Jij bent als behandelaar minstens even belangrijk als de behandeling zelf. Respecteer de bijsluiter en de voorgeschreven behandelingsmethode om te voorkomen dat de vlooien zich blijven voortplanten. Heb je nog vragen of ben je niet zeker over de te kiezen behandeling? Spreek erover met je dierenarts.

*’Flea control failure? Myths and realities.’ Halos et al., 2014, Trends in Parasitology, 30 (5), 228-233.