In dit artikel overloopt ze de belangrijkste internationale en Belgische verwezenlijkingen rond de ziekte.

Betere en vroegere diagnosemogelijkheden

De klinische onderzoekers hebben de voorbije jaren grote stappen gezet op het vlak van een betere en vroegere diagnose bij levende patiënten. De beeldvorming van de neurodegeneratie in de hersenen is veel preciezer en betrouwbaarder geworden. We hebben vandaag ook biochemische testen ter beschikking om in het hersenvocht de eerste fasen van de alzheimerletsels aan te tonen.

Naar schatting zijn er 350.000 patiënten met een of andere vorm van dementie, waarvan 70% Alzheimer patiënten. Bepaalde studies stellen echter dat er tot driemaal zoveel patiënten thuis leven zonder diagnose. Een verbetering van de diagnose- en behandelingsmogelijkheden is dus cruciaal in het kader van de toenemende vergrijzing.

Groeiend wetenschappelijk inzicht in de aandoening

Ook op het wetenschappelijke niveau hebben we al heel wat vooruitgang geboekt. We begrijpen nog niet alle mechanismen van de aandoening, maar weten toch al welke specifieke eiwitten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling ervan. Die boosdoeners kunnen dan vervolgens als doel worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe therapieën.

Weliswaar is er vandaag nog geen curatieve behandeling voorhanden die het afsterven van hersencellen tegengaat, maar dankzij deze inzichten komen we er wel alsmaar dichter bij.

België als voortrekker qua genetische inzichten

Aan de basis van deze wetenschappelijke vooruitgang ligt het genetische onderzoek. In België zijn we het enige team dat zich focust op de genetica van Alzheimer en andere vormen van dementie. Onze bevindingen zijn vertaald in een ziekteproces, dat vervolgens wordt gebruikt als basis voor potentiële therapeutische interventies. Bijna alle huidige experimentele medicaties zijn gebaseerd op inzichten uit de genetica.

In België beschikken we over veel toponderzoekers, ondanks onze kleine oppervlakte. Onze teams genieten internationaal heel wat aanzien, wat zich ook al vaak heeft vertaald in internationale prijzen en erkenningen. Ons laboratorium is op Europees niveau en internationaal zelfs een voortrekker qua genetische inzichten in Alzheimer en andere vormen van dementie. Deze voortrekkersrol kan echter enkel behouden worden mits voldoende investeringen in klinisch en experimenteel onderzoek naar de onderliggende oorzaken van Alzheimer.