Amnesty International strijdt dagelijks voor die rechten. Meer uitleg door Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.
 

Waarop ligt de focus bij Amnesty? 

“Amnesty International voert actie voor een wereld waarin respect heerst voor de mensenrechten van alle mensen, waar ook ter wereld. We komen in actie als overheden, gewapende oppositiegroepen en bedrijven de rechten van mensen schenden. Maar we strijden ook tegen schendingen in de privésfeer, zoals geweld tegen vrouwen en kinderen. We zijn daar volledig onpartijdig en onafhankelijk in. Geen enkele regering, instelling of groepering kan zich aan ons onderzoek onttrekken.”
 

Wat is het doel van komend jaar?

“Dit jaar ligt de focus op mensenrechtenverdedigers. Over de hele wereld worden ze lastiggevallen, gefolterd, gevangengezet of zelfs gedood. Enkel omdat ze vreedzaam opkomen voor hun rechten en die van anderen, maar daarbij tegen de schenen schoppen van machthebbers. We zien dat overheden vakbonden ontbinden en kranten verbieden, sociale media blokkeren en vreedzame demonstranten gewelddadig een kopje kleiner maken. Amnesty International maakt er een punt van mee te vechten voor hun recht op vrije meningsuiting en te manifesteren. Mensenrechtenverdedigers zijn belangrijker dan ooit tevoren. Zij hebben het lef om het op te nemen tegen racisme, seksisme, foltering te veroordelen en onze machthebbers ter verantwoording te roepen. We moeten hen daarin steunen.”
 

Op welke manier kunnen zij geholpen worden?

“Deze maand organiseert Amnesty opnieuw wereldwijd een Schrijfmarathon om mensenrechtenverdedigers te steunen die door machthebbers worden tegengewerkt. Dit jaar focust de campagne zich op negen dappere vrouwen. Iedereen kan een brief sturen naar machthebbers met de eis om de vrouwelijke activisten rechtvaardiger te behandelen. Je kan de vrouwen en hun familie ook een steunkaartje sturen. Al die brieven hebben wel degelijk een grote impact. Tijdens de Schrijfmarathon van 2015 werd er geschreven voor Teodora uit El Salvador en Yecenia uit Mexico. Teodora kreeg 30 jaar cel na haar miskraam en Yecenia werd gefolterd tot ze valse bekentenissen aflegde. Dankzij de stortvloed aan brieven aan de Salvadoraanse en Mexicaanse autoriteiten kwamen beide vrouwen vrij.”
 

In samenwerking met: