Dirk van Evercooren, woordvoerder van de VREG, vertelt over de noodzaak van een slimme en actieve benadering.
 

De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt. Dat houdt in dat we vanuit een open communicatie de energiespelers, overheden en eindgebruikers binnen deze markt reguleren, controleren, informeren en adviseren.

Hierdoor verkrijgen we een 100% volledig beeld van alles wat er op de energiemarkt gebeurt en kunnen we de Vlaamse consument volledig neutraal en objectief adviseren over wat voor hem de voordeligste oplossing is. We stellen hiervoor verschillende tools ter beschikking via onze website, zoals de ‘V-test’ (prijsvergelijker) en de ‘Herkomstvergelijker’ (groene of grijze stroom).
 

Besparingspotentieel
 

Een belangrijke pijler van onze maatschappelijke opdracht is het informeren over het besparingspotentieel voor de eindgebruiker. Maandelijks vergelijken we de gemiddelde prijs van elektriciteit en aardgas met de allerlaagste prijzen. Hieruit distilleren we dan het besparingspotentieel. Uiteraard is dat een variabel cijfer: in februari bedroeg het zo’n 115 euro per jaar per gezin voor elektriciteit en 188 euro per jaar voor aardgas.

We stellen vast dat gezinnen die al lang niet meer veranderd zijn van leverancier doorgaans nog een hoger besparingspotentieel hebben. Hiermee pleiten we niet voor het wild ‘hoppen’ tussen energieleveranciers, wel voor een actief bewustzijn en gezonde alertheid rond de beschikbare opties.
 

Prijs, dienstverlening en ‘groene’ herkomst
 

Prijs is niet de enige waardemeter voor energie. We geven ook accurate informatie rond de kwaliteit van de dienstverlening per leverancier. Dat doen we onder andere door het aantal klachten tegenover het aantal klanten in kaart te brengen in de Servicecheck. Ook de ‘groene’ herkomst van energie is een factor die aan belang wint. Met de ‘Herkomstvergelijker’ op onze website kunnen mensen exact zien hoeveel groene elektriciteit een leverancier aanbiedt.
 

De smart evolutie
 

Om de prijzen en beschikbaarheid te optimaliseren, zullen we steeds meer groeien naar een systeem waarbij het tijdstip van energiewinning en -gebruik altijd maar meer bepalend wordt. Vooreerst zullen hernieuwbare energiebronnen, zoals windmolens en zonnepanelen, ertoe leiden dat mensen de energie-intensieve apparaten best vooral gebruiken wanneer er energie wordt opgewekt.

Globaal zal er wellicht hiermee ook een onderscheid worden gemaakt voor de prijs: goedkoper tijdens de opwekking - bijvoorbeeld overdag in de zomer - en duurder wanneer de energiebronnen minder opleveren - zoals bijvoorbeeld ’s nachts of in de winter. We evolueren allemaal van passieve consument over prosument richting actieve prosument.

De opslag van energie zal hierbij uiteraard ook een rol spelen. Gebeurt dit lokaal bij de gebruiker? Of plaatsen we batterijen in gecentraliseerde systemen? Dit alles zal mee bepalen hoe onze energiefactuur er in de toekomst zal uitzien.