Vorig jaar werd vastgesteld dat een Vlaming in de leeftijdsgroep tussen de 48 en 75 gemiddeld negen uur en 38 minuten aan mantelzorg besteed per week. Uitgerekend is dat goed voor zo'n 120.000 voltijdse banen.

 

Financiële impact
 

Ongeveer de helft van de mantelzorgers in Vlaanderen staat in voor de zorg van een hoogbejaarde ouder. Ze worden vaak op korte tijd niet alleen geconfronteerd met de ziekte zelf, maar krijgen ook te maken met een plots sterk veranderende leefomgeving. Sommigen zien zich genoodzaakt om hun job deels of volledig op te geven, om er te kunnen zijn voor hun hulpbehoevende familielid of vriend. De financiële impact is vaak voelbaar. Daarnaast moeten ze proberen te verwerken dat de persoon waar ze om geven, mentale veranderingen ondergaat en hen soms zelfs niet meer herkent. Hun taak als mantelzorger is zwaar, maar essentieel.

 

Vertrouwde omgeving
 

Langer thuis wonen wordt niet alleen gestimuleerd door de overheid, het is ook niet altijd financieel haalbaar voor de persoon met (jong)dementie of zijn omgeving. Maar vaak blijft de patiënt zelf ook liever zo lang mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving wonen. Om te vermijden dat er dan sprake is van verloedering of vereenzaming, zijn vrijwilligers en mantelzorgers vanaf dan onmisbaar. Wie mantelzorger wordt, wordt dat meestal zonder enige voorkennis. Gelukkig kan men in die situatie terecht bij een organisatie zoals de Alzheimer Liga Vlaanderen, een vereniging van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers die zorg dragen voor personen met (jong)dementie.

Individualisering, hogere werkdruk, later op pensioen gaan en complexere familiestructuren zorgen ervoor dat we onze maatschappelijke zorgstructuren volledig zullen moeten herzien. Nieuwe technologie en grotere mobiliteit zullen misschien een deel van de klappen opvangen, maar het belang van mantelzorg zal steeds toenemen.