Tegen 2020 moeten alle daken in Vlaanderen verplicht geïsoleerd zijn. Deze dakisolatie moet voldoen aan de R-waarde of warmteweerstand van minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt). Er bestaan meerdere opties voor dakisolatie. Bij een plat dak is het mogelijk om bijkomend te isoleren langs de buitenkant, zonder dat het oude dak moet worden weggenomen. De installateur legt dan gewoon harde PIR-platen op het bestaande dak en brengt daarboven een nieuwe laag roofing aan.

Een ongeïsoleerd hellend dak waaronder zich afgewerkte kamers bevinden, kan het best langs buiten worden geïsoleerd. Daarbij moeten eerst de oude pannen worden verwijderd. Vervolgens kunnen harde PIR-platen worden aangebracht op de kepers, waarna het geheel wordt afgedekt met nieuwe dakpannen. Men noemt deze werkwijze ook wel het SARKING-principe.

Bij een ongeïsoleerd dak waar zich geen afgewerkte kamers onder bevinden - bijvoorbeeld een zolder - is het mogelijk om langs de binnenzijde tussen of onder de kepers te isoleren. De ruimtes tussen de kepers worden daarbij opgevuld met minerale wol (glaswol of rotswol) of bezet met harde PIR-platen. Het is steeds cruciaal om koudebruggen zo veel mogelijk te vermijden.
 

PIR-platen genieten de voorkeur van de Vlaming
 

Omdat PIR-platen minder dik moeten zijn om een gelijke isolatiewaarde te bekomen als met minerale wol, kiest de meerderheid van de Vlaming vandaag voor PIR-platen van tien centimeter dik. Daarmee voldoet men immers aan de voorwaarden om de maximale premie te bekomen bij Fluvius. Dit jaar bedraagt die nog vier euro per vierkante meter.

Met minerale wol heb je hiervoor al minstens zestien centimeter nodig. Dat betekent dat men bij sommige daken de kepers moet verdiepen om het te kunnen plaatsen. PIR-platen zijn dan vaak een eenvoudigere oplossing, indien die mogelijkheid er is.
 

Dakrenovatie én -isolatie zorgen voor dubbele winst
 

In Vlaanderen zijn er nog enorm veel daken die toe zijn aan een renovatie. Door die renovatie samen te laten gaan met een isolatie met PIR-platen langs de buitenzijde, kunnen deze huiseigenaars - zonder aan de binnenzijde te moeten breken - een dubbele slag slaan. Hoewel dat uiteraard ook een kost met zich meebrengt, wordt het door de stijgende energieprijzen en de steeds strenger wordende normen alsmaar interessanter.