Momenteel zorgt de sector al voor meer dan 10% van de tewerkstelling. Tegen 2020 zal het aantal toeristische trips oplopen tot 1,6 miljard per jaar. Dit toerisme kan, indien goed georganiseerd,  een motor zijn voor zowel natuurbehoud als duurzame ontwikkeling. In de Karpaten zet men alvast in op toerisme om de primaire bossen en de soortenrijkdom te beschermen.

Volledig duurzaam toerisme lijkt voorlopig nog een utopie, onder andere door de vervuiling door vliegreizen. Wél kan er worden nagedacht over ‘verantwoordelijk toerisme’, dat zowel rekening houdt met de noden van toeristen als die van de lokale bevolking en het milieu. De natuurlijke rijkdommen dienen daarbij op zijn minst te worden behouden.

Daarnaast moeten lokale culturen en bewoners worden betrokken in dit proces en kunnen delen in de winsten. Ecotoerisme past in dat kader omdat het gaat over het bezoeken van natuurlijke gebieden, met respect voor lokale gemeenschappen en de natuur.

Voorwaarden

Om te spreken over ‘verantwoordelijk toerisme’ dient vooral de sector zelf haar verantwoordelijkheid te nemen voor haar impact op natuur en mens, en moet ze proactief werken om deze te optimaliseren. WWF hanteert daarbij alvast vijf principes. Ten eerste is het een must dat toerisme steeds deel uitmaakt van een ruimere duurzame ontwikkeling en het natuurbehoud ondersteunt. Ten tweede horen plaatselijke grondstoffen en natuurlijke rijkdommen steeds op een duurzame manier gebruikt te worden. Ten derde dient de vervuiling door toeristische consumptie geminimaliseerd te worden.

Bovendien moeten de plaatselijke culturen en gemeenschappen worden gerespecteerd en de mogelijkheid krijgen om te delen in de winsten en kansen die gegenereerd worden dankzij het toerisme in hun streek. Tot slot hoort het toerisme informatief en leerrijk te zijn, zodat zowel toeristen als de lokale bevolking en overheden beter leren omgaan met hun aandeel in het verhaal.

Voorbeeldproject

Een voorbeeld van hoe ecotoerisme kan bijdragen aan de bescherming van de natuur is het WWF-project in Maramures. Dat is een streek van 10.000 km² in Roemenië en West-Oekraïne met de grootste berenpopulatie in Europa, waarvan 35% reeds beschermd is als natuurgebied. De streek maakt deel uit van de Karpaten, een gebied waar naast beren ook wolven en lynxen leven in de grootste stukken onaangetast bos van Europa.

Helaas geraken deze gebieden steeds meer gefragmenteerd, wat een gevaar vormt voor de toekomst van de dieren. Het doel van het project is om de natuurgebieden aan elkaar te linken via ‘corridors’, waardoor beren andere gebieden kunnen bereiken zonder in contact te komen met menselijke activiteiten. Om dit te financieren, doet men een beroep op toerisme, dat op zijn beurt wordt aangetrokken door deze unieke berenpopulatie. In Maramures vind je vandaag de meest ongerepte natuur van Europa. Door er je vakantie door te brengen, draag je bij tot het behoud ervan.