1. Natuurbewust

Golf gaat al meer dan 100 jaar verantwoord om met natuur en open ruimte. Bewijs daarvan leveren de verschillende zeldzame planten die enkel nog op golfbanen voorkomen.

2. Aandacht voor het ecosysteem

Wanneer golfterreinen op de juiste wijze worden aangelegd en onderhouden, is van verstorende effecten voor planten en dieren immers geen sprake. Bovendien werkt de aanwezigheid van open groene ruimtes, waar aan recreatie kan worden gedaan, voor de mens alleen maar stressverminderend en rustgevend.

3. Golfterreinen als bufferzones

Golfterreinen worden meer en meer als bufferzones of ecologische verbindingszones ingepland tussen woon-, landbouw- en natuurgebieden of zelfs als volwaardige stadsparken erkend. Vaak krijgen onaantrekkelijke overgangsgebieden op deze manier een nieuwe bestemming en kan zich zo een stukje ‘nieuwe natuur’ vormen. Zo werden er bijvoorbeeld voormalige stortplaatsen vervangen door groene longen die voor een toename aan natuurwaarden in het landschap zorgden.  Zo ontstaan duidelijke win-winsituaties.

4. Groene grenzen

Op een golfbaan worden de verschillende zones en hindernissen afgebakend met paaltjes. De denkbeeldige lijn tussen twee paaltjes bepaalt zo de grens of de bal buiten is of niet. De kwetsbare gebieden in de natuur worden beschermd door specifieke groene grenzen. Wanneer een golfbal in deze groene zone belandt, mag de speler de zone niet betreden en geldt de bal als verloren. Wel krijgt hij hier geen strafslag, aangezien het om een regel gaat die speciaal werd ingeroepen ter bescherming van de natuur.