Wanneer golfterreinen op de juiste wijze worden aangelegd en onderhouden, is van verstorende effecten voor planten en dieren immers geen sprake. Bovendien werkt de aanwezigheid van open groene ruimtes, waar aan recreatie kan worden gedaan, voor de mens alleen maar stressverminderend en rustgevend.

Maar er is meer. Golfterreinen worden meer en meer als bufferzones of ecologische verbindingszones ingepland tussen woon-, landbouw- en natuurgebieden of zelfs als volwaardige stadsparken erkend. Vaak krijgen onaantrekkelijke overgangsgebieden op deze manier een nieuwe bestemming en kan zich zo een stukje ‘nieuwe natuur’ vormen.

Zo werden er bijvoorbeeld voormalige stortplaatsen vervangen door groene longen die voor een toename aan natuurwaarden in het landschap zorgden.  Zo ontstaan duidelijke win-win situaties, zoals bijvoorbeeld in Ieper Open Golf, Spiegelven Golf Club Genk en de Open Golf van Brasschaat.

Anderzijds leveren golfterreinen ook vaak een waardevolle bijdrage aan de instandhouding van bestaande natuurlijke gebieden. Zo is er bijvoorbeeld het golfterrein van De Haan, waar nu nog zeldzame vegetaties voorkomen die in overige duingebieden verdwenen zijn. 

Ecogolf

Al sinds de oprichting van de VVG wordt er veel aandacht geschonken aan milieuproblematiek. Daarvoor werd, uniek in de golf- en sportwereld, een specifieke Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu opgericht binnen de federatie.

De VVG heeft in het kader van haar ‘Golf & Milieu’-project het concept ‘ecogolf’ uitgewerkt, dat als concept expliciet vermeld staat in het Vlaams Golfmemorandum (Vlaamse Regering 2003 en 2006). Het golfmemorandum is de wettelijke basis waaraan golfterreinen moeten voldoen, zowel voor aanleg als uitbating. De VVG heeft hierin gedefinieerd wat ecogolfterreinen in de praktijk zijn.

Via het programma ‘Golf & Milieu’ kunnen golfclubs hun respect voor het milieu aantonen door het behalen van het milieulabel. De criteria hiervoor zijn opgesteld onder de vorm van een checklist, die de clubs in staat moet stellen hun inspanningen op het vlak van milieu te meten en aan te tonen. Het label kan verkregen worden na een onafhankelijke audit.

Ondertussen hebben meer dan 10 clubs het ‘Golf & Milieu’-label. Twee daarvan zijn ondertussen ook internationaal erkend door de Golf Environment Organisation.