Neil Wolkodoff, directeur van het Rose Center for Health and Sport Sciences in Denver, trachtte in 2009 na te gaan of we golf kunnen beschouwen als een echte sport. Hij onderzocht hiervoor enkele getrainde golfers en stelde vast dat zij tijdens het golfen heel wat energie verbruikten. De inspanning bleek ook een gunstige invloed te hebben op hun uithoudingsvermogen.

Bij het spelen van een achttienholesbaan is een golfer immers een vier à vijf uur actief bezig en legt hij al snel acht kilometer af, iets wat vooral bij extreme weersomstandigheden en met een set clubs op de rug geen evidentie is. Het golfterrein is bovendien niet overal vlak en uiteraard vergt het slaan op zich ook heel wat kracht. 

Gezonde sport

Bovendien kwam het Karolinska Institutet in Stockholm reeds in 2008 tot de vaststelling dat golfers gemiddeld vijf jaar langer leven. Ze onderzochten hiervoor 300.000 golfers en vergeleken hen met niet-golfers van ongeveer dezelfde leeftijd. Uit het onderzoek bleek eveneens dat hoe beter de golfers waren, hoe meer jaren er bijkwamen. Naar de oorzaak van dit verband wordt nog verder gezocht, maar de onderzoekers vermoeden dat zowel de buitenlucht, de lage maar lange bewegingsintensiteit als het sociale aspect invloedrijke factoren zijn. 

Focussen

Net zoals bij andere sporten is ook bij golf concentratie van groot belang. Het is immers onmogelijk om een goede bal te slaan wanneer je gedachten afdwalen naar honderd andere dingen. Tijdens het golfen moet je met andere woorden alles opzij kunnen zetten en je een paar uur enkel op je golfspel kunnen focussen. Het is een sport waarbij de combinatie van een goede techniek, uithouding en concentratie tot de beste resultaten leidt.